• “1984” എന്ന നോവലിന്റെ പുസ്തക സംഗ്രഹം

  “1984” എന്ന നോവലിന്റെ പുസ്തക സംഗ്രഹം

  പ്രമുഖ പ്രമേയം: “1984” ജോർജ് ഓർവെൽ എഴുതിയ പ്രശസ്ത ഡിസ്റ്റോപിയൻ നോവലാണ്. മിക്കവാറും മുഴുവൻ ലോകം ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധീനതയിലാണ്, ഈ കഥ 1984 ലെ ബ്രിട്ടനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക സമൂഹത്തിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഭാസവും പശ്ചാത്തലവും നോവലിന്റെ കഥ ഒരു തലത്തിൽ ഓഷ്യാനിയ എന്ന സങ്കൽപ്പിത രാജ്യത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഇത് എവിടെയോ ബ്രിട്ടനെ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യത്തെ പാർട്ടി ഏകാധിപത്യമായി ഭരണചലിപ്പിക്കുന്നു. ബിഗ് ബ്രദർ എന്ന ഒരു […]

 • “ദി കൈറ്റ് റണ്ണർ” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സംഗ്രഹം

  “ദി കൈറ്റ് റണ്ണർ” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സംഗ്രഹം

  പ്രമുഖ പ്രമേയം: “ദി കൈറ്റ് റണ്ണർ” ഖാലിദ് ഹൊസൈനി എഴുതിയ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സമൂഹവും സാംസ്കാരികവും അതിലെ രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങളും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഈ കൃതി മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ ആഴത്തെയും പിഴവുകളുടെയും തീരാത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പ്രതിഭാസവും പശ്ചാത്തലവും പുസ്തകം 1970കളിലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂളിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്, സമ്പന്നമായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അമീർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഥയാണ് ഇതിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അമീറിന്റെ അച്ഛൻ ബാബ, ഒരു സമ്പന്ന ബിസിനസുകാരൻ കൂടിയാണ്. ഹസാര സമുദായത്തിൽ […]

 • ഒരു സിനിമയ്ക്കായി സ്ക്രീൻപ്ലേ എഴുതുന്നത്: ഒരു നവാഗതരുടെ ഗൈഡ്

  ഒരു സിനിമയ്ക്കായി സ്ക്രീൻപ്ലേ എഴുതുന്നത്: ഒരു നവാഗതരുടെ ഗൈഡ്

  ആമുഖം സ്ക്രീൻപ്ലേ എഴുത്ത് ഒരു സൃഷ്ടിപരമായ പ്രക്രിയയാണ്, അതിനെ വ്യത്യസ്തവാക്കാനും പ്രേക്ഷകർക്ക് ആകർഷകമാക്കാനും കഴിവുള്ളതായ ഒരു കലയാണ്. നന്നായി തയ്യാറാക്കിയ സ്ക്രീൻപ്ലേ ഒരു സിനിമയുടെ തടി മാത്രമല്ല, ഇതിന് പ്രേക്ഷകന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പന്ദനം നൽകാനും കഴിയും. ഈ ഗൈഡിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു മികച്ച സ്ക്രീൻപ്ലേ എഴുതുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ നടത്തും. 1. പ്രാരംഭം: ആശയം കണ്ടെത്തുക a. ആശയം ഉരുത്തിരിയ്ക്കുക:ഒരു മികച്ച സിനിമയ്ക്കായി ഒരു ശക്തമായ ആശയം ആവശ്യമാണ്. കഥയിലുള്ള […]