1984 Book summary malayalam

“1984” എന്ന നോവലിന്റെ പുസ്തക സംഗ്രഹം

പ്രമുഖ പ്രമേയം: “1984” ജോർജ് ഓർവെൽ എഴുതിയ പ്രശസ്ത ഡിസ്റ്റോപിയൻ നോവലാണ്. മിക്കവാറും മുഴുവൻ ലോകം ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധീനതയിലാണ്, ഈ കഥ 1984 ലെ ബ്രിട്ടനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക സമൂഹത്തിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഭാസവും പശ്ചാത്തലവും നോവലിന്റെ കഥ ഒരു തലത്തിൽ ഓഷ്യാനിയ എന്ന സങ്കൽപ്പിത രാജ്യത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഇത് എവിടെയോ ബ്രിട്ടനെ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യത്തെ പാർട്ടി ഏകാധിപത്യമായി ഭരണചലിപ്പിക്കുന്നു. ബിഗ് ബ്രദർ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പാർട്ടിയുടെ മുഖം, എല്ലായിടത്തും ബിഗ് ബ്രദറിന്റെ മുഖവും “ബിഗ് ബ്രദർ ഈസ് വാച്ചിംഗ് യൂ” എന്ന ചൊല്ലും കാണാം. കഥാവിവരണം 1. വിൻസ്റ്റൺ സ്മിത്ത്:കഥയുടെ പ്രധാന കഥാപാത്രം, വിൻസ്റ്റൺ സ്മിത്ത്, സത്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ Read more…

ദി കൈറ്റ് റണ്ണർ" എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സംഗ്രഹം

“ദി കൈറ്റ് റണ്ണർ” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സംഗ്രഹം

പ്രമുഖ പ്രമേയം: “ദി കൈറ്റ് റണ്ണർ” ഖാലിദ് ഹൊസൈനി എഴുതിയ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സമൂഹവും സാംസ്കാരികവും അതിലെ രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങളും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഈ കൃതി മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ ആഴത്തെയും പിഴവുകളുടെയും തീരാത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പ്രതിഭാസവും പശ്ചാത്തലവും പുസ്തകം 1970കളിലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂളിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്, സമ്പന്നമായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അമീർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഥയാണ് ഇതിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അമീറിന്റെ അച്ഛൻ ബാബ, ഒരു സമ്പന്ന ബിസിനസുകാരൻ കൂടിയാണ്. ഹസാര സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഹസൻ എന്ന ബാലനെ കൂടെ വളർത്തുന്നത്. ഹസൻ കുടുംബത്തിന്റെ സേവകനായിരുന്ന അലി എന്നയാളുടെ മകനാണ്. കഥാവിവരണം 1. ബാല്യകാല സ്നേഹം:അമീറും ഹസനും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് ചിലവിടുന്ന സമയം Read more…

സ്ക്രീൻപ്ലേ എഴുത്ത്: സിനിമക്കായി ഒരു നവാഗതരുടെ ഗൈഡ്

ഒരു സിനിമയ്ക്കായി സ്ക്രീൻപ്ലേ എഴുതുന്നത്: ഒരു നവാഗതരുടെ ഗൈഡ്

ആമുഖം സ്ക്രീൻപ്ലേ എഴുത്ത് ഒരു സൃഷ്ടിപരമായ പ്രക്രിയയാണ്, അതിനെ വ്യത്യസ്തവാക്കാനും പ്രേക്ഷകർക്ക് ആകർഷകമാക്കാനും കഴിവുള്ളതായ ഒരു കലയാണ്. നന്നായി തയ്യാറാക്കിയ സ്ക്രീൻപ്ലേ ഒരു സിനിമയുടെ തടി മാത്രമല്ല, ഇതിന് പ്രേക്ഷകന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പന്ദനം നൽകാനും കഴിയും. ഈ ഗൈഡിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു മികച്ച സ്ക്രീൻപ്ലേ എഴുതുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ നടത്തും. 1. പ്രാരംഭം: ആശയം കണ്ടെത്തുക a. ആശയം ഉരുത്തിരിയ്ക്കുക:ഒരു മികച്ച സിനിമയ്ക്കായി ഒരു ശക്തമായ ആശയം ആവശ്യമാണ്. കഥയിലുള്ള ആശയം ആഴമുള്ളതും വ്യത്യസ്തവുമായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓരോ കഥയും പുതുമയുള്ളതും പ്രേക്ഷകർക്ക് ആകർഷകമായതും വേണം. b. കഥ സങ്കല്പനം:കഥ സങ്കല്പനം (Plot) നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, പ്രധാനമായ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഥയെ വിശദീകരിക്കാം: ആരംഭം (Beginning), മധ്യഭാഗം Read more…

Must Watch Malayalam MOvies of 2020 time

Top 60 Must Watch Malayalam Movies of All time.

The Malayalam film industry, colloquially known as Mollywood, is a jewel of Indian cinema, rooted in the lush landscapes of Kerala. It’s renowned for its remarkable storytelling, profound scripts, and technical finesse. Unlike its more flamboyant counterparts in Indian cinema, Mollywood captivates audiences with its understated yet powerful narratives, often reflecting the social, cultural, and political tapestry of Kerala. Characterized by its commitment to realism, Malayalam cinema often delves into the intricacies of human relationships Read more…

The Cupid’s Curse Screenplay

The Cupid Curse Screenplay Summary by Meera Kathija

Title – The Cupid’s Curse Author – Meera Kathija Genre – Drama, Fantasy, Mystery. Logline of The Cupid’s Curse A chance to encounter and experience an imaginary fantasy of two world ‘The Cupid’s Earth’ and ‘The Cursed Earth’. The final destination leads whether the curse comes to an end or not. Setting of the Plot The whole fairy tale deals with the suspense of The Cupid’s Curse, who are the final spellers of this curse. Read more…

Title: Unmasked - The Hidden Truth by Krutika

The Unmasked Screenplay by Krutika T Achrekar

Title: Unmasked – The Hidden Truth Authors: Krutika T Achrekar & Akshata A Shirodker Genre: Suspense, Mystery Thriller, Crime Logline of Unmasked  Two young twin sisters escape from an arrogant businessman with the help of a vengeful young man who exposes the hidden truths about the tycoon while seeking justice for his brother’s attempted murder. Main Characters Details Amber Wanson : Amber is  5’5  and has curly black hair. Loves straightening them and keeping it Read more…

The Chronicles of Antharipa, the tale of hidden ones. Part 1: Him and Him

The Chronicles of Antharipa, the tale of hidden ones. Part 1: Him and Him

Screenplay Pitch of Him and Him Title: The Chronicles of Antharipa, the tale of hidden ones. Part 1: Him and Him Genre: Fiction / Mystery Writer: Anjana Logline of Him and Him Xian was sent to the island to take the position as the next head of his clan, for which he had to complete his training under a rigorous system. He was enlisted as the captain of his team. His life on the island however did not happen Read more…

Your Eyes are Beautiful!

Writer: Abilash Geetha Balan Title : Your Eyes are Beautiful! Karthik, a name that has brought a smile on her face since the day She met him. He was the only reason for her to live after all the misery she has gone through from childhood. Prerna was a bastard child and grew up on the tough streets of Mumbai. Each day was a struggle, she had to protect herself from the hardship of being Read more…

The FLying Girl by Abilash Geetha Balan

The Flying GIrl!

Writer: Abilash Geetha Balan The Flying Girl! I was traveling from Chennai to Hyderabad in a bus during the day, A young girl sat next to me. She was in her early 20s, she seemed to be disturbed quite a lot. It seemed like she was arguing with herself.Maybe her first breakup, I thought. I did not want to trouble her. I started to gaze outside the window. The bus was running by the paddy Read more…